lördag, september 29, 2012

Utländsk skatt i investeringssparkonto

Så här står det om avdrag för utländsk skatt hos skatteverket:

Investeringssparkonto
- Kan jag få avräkning för utländsk skatt som jag har betalt för utländska aktier som finns på mitt investeringssparkonto?
- Ja, det kan du få. Men du kan inte få avräkning med ett större belopp än vad den svenska skatten blir på investeringssparkontot. Överskjutande avräkningsbar skatt får avräknas under senare år.

Det gäller då att ha tillräckligt mycket svensk skatt att dra av. Balansera man sina utländska aktier med sina svenska då betala man ingen skatt alls. Det är så att man bör äga utländska aktier som ger utdelningar.

Nu tror jag att mina utdelningar i Fortum beskattas med 15% och jag tror även USA aktier är 15% enligt avtal mellan USA och Sverige. Det är däremot mycket politiskt tryck att öka skatt på utdelningar i USA.

Jag äger idag 77 aktier i Fortum Oyi med utdelning på 1 och 15% skatt. Det blir då ca 100kr i skatt efter valutaväxel. Enligt SEBs beräkning så kostar varje 25 000kr i en investeringssparkonto 124kr i skatt. Med cirka 30 000kr i investeringssparkonto täcker det mina behov med Fortum och lite till.

Något att tänka på när man bygga upp sin portfölj. Tips: Fortum är super billig just nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar