tisdag, december 18, 2012

Ratos: Utdelning om 3 kr per aktie föreslås


Utdelning sänks från 5,50kr till 3kr. Susan Campbell säger: "3 kronor per aktie är en nivå som både ger utrymme för förvärv och för att skapa långsiktig tillväxt i både Ratos och i utdelningen, fortsätter Susanna Campbell."

Okej. Det låter rimligt, men det var väl inte så länge sen att hon sa att det skulle behovs mycket för att sänka utdelning? Eller var det någon annan? Hur som helst, sådant kan man säga i alla läge. Ingen reagerade att utdelning på 5,50kr var helt vansinnigt då.

Utdelningspolicyn ska utformas enligt följande riktliner:

  • Utdelningen ska över tiden spegla den faktiska resultatutvecklingen i Ratos.
  • Historiskt har i genomsnitt drygt 50% av resultatet efter skatt delats ut.
  • En jämn utveckling av utdelningen eftersträvas.

Jag tycker att punkt 1 och punkt 3 kan motsäga varandra. Det låter att man delar ut mindre än resultatutvecklingen för att hålla en jämnare utveckling.

Aktien var nere till 55,5kr inte så länge sedan, innan den här nyheten kom ut, när folk trodde att det hade funnits en chans att behålla utdelningen. Vad kan detta betyder för aktien?

Niclas har svaret:
Givet riskerna och den svaga utvecklingen i vissa av Ratos portföljbolag var egentligen 5:50 kronor en ohållbart hög utdelningsnivå och trots kurstappet för Ratos handlar fortsatt aktiemarknaden Ratos till en hög premie, konstaterar Niclas Höglund som fortsatt rekommenderar sälj av Ratos.

Vid nuvarande aktie priset av 64kr är avkastningen 4,6%. Är det värt det? Vid 55kr är avkastningen 5,5%. Låter mer rimligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar